PSD implementáció - lehetőség vagy korlát?

Dr. Petrányi Dóra

A PSD implementációjával Magyarországon egy új elveken alapuló és új tartalmú pénzforgalmi szabályozás lépett hatályba 2009. november 1-jétől. Nemcsak a szolgáltatás tartalma változik az implementáció eredményeképpen, hanem - a verseny ösztönzése érdekében - a pénzforgalmi szolgáltatók köre is bővülhet.

A PSD implementációjának hatására a pénzforgalmi szolgáltatások piacán működő, illetve az oda belépni kívánóknak egy, alapvetően az ügyfélérdekeket középpontba helyező szabályozással kell szembenézniük.

A PSD széleskörű harmonizációt kíván meg, többek között, az IT rendszerek átalakítása, ügyfél-kapcsolati rendszerek átalakítása és a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása terén. A legfontosabb módosítások: a PSD-t implementáló jogszabályok új fogalmakat vezetnek be (fizetési számla, fizető fél, keretszerződés, kis összegű készpénz - helyettesítő fizetési eszköz, stb.), új tartalmú kötelezettségeket határoznak meg (helyesbítés, refund, stb.), korlátozzák az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét, valamint szigorú ügyfél-tájékoztatási kötelezettséget vezetne be. Lehetőség nyílik az ügyfelek közötti differenciálásra aszerint, hogy az ügyfél fogyasztónak/mikrovállalkozásnak vagy egyéb ügyfélcsoportba tartozónak minősül-e. E megkülönböztetésen kívül is, bár csak szűk körben, de engedélyezettt bizonyos jogszabályi rendelkezésektől való eltérés.

Fontos kiemelni, hogy a jogalkotó nagyon sok esetben csak keretszabályokat fektetett le, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltatóknak kell szabályzataikban, mintaszerződéseikben megfelelő tartalommal kitölteniük. Ez jelentős feladat elé állítja a már pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó hitelintézeteket, illetőleg nagy kihívást jelent az e piacon még részt nem vevő és a prudens pénzügyi szolgáltatásnyújtás egyéb feltételeivel is szembenéző új piaci szereplők számára.

Nyomtatható verzió